ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กค-2116 (14 มีนาคม 2561)

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กค-2116 ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเจาะจง

ดาวน์โหลด