thongsaenkhan.go.th

การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:26 น.

butjet-2556 

 

กำหนดจัดทำแผนงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556

----------------------------------------------------------------------------------- 

แจ้งกำหนดทำแผนคำของบค่าเสื่อม ปี 2556 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม (ชั้น 2)

อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลทองแสนขัน โดยขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนของ รพ.สต.ทุกแห่ง , สสอ. , กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน

ของโรงพยาบาล จัดทำแผนคำขอลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้แล้วเสร็จ และส่งให้กลุ่มงานประักันสุขภาพฯ โรงพยาบาลทองแสนขัน

ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ก่อนเวลา 12.00 น. รายละเอียดเรื่องการจัดทำแผนคำขอและไฟล์แบบคำขอฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1. แบบฟอร์มแผนคำของบค่าเสื่อม 2556

2. รายละเอียดการกรอกข้อมูล

3. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

4. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5. ราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณ

หากไม่เข้าใจรายละเอียดในการกรอก ขอความกรุณาติดต่อ คุณพีรวัส   แสงทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลทองแสนขัน

โทร 055-418038 มือถือ 089-7033701

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:38 น.
 
You are here  : Home

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล