ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลด