สปสช. เปิดช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใหม่ "Line Official Account สปสช." เพื่อคนไทยเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้ง่าย

สปสช. เปิดช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใหม่
"Line Official Account สปสช."
เพื่อคนไทยเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้ง่าย

S 103800855