คาราวานคัดกรองสุขภาพประชาชนวัยทำงาน (อายุ 30 ปีขึ้นไป) และวัยสูงอายุ

screen1212