ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (อาหารแห้ง) น้ำดื่มแบบถัง จำนวน 250 ถัง ประจำดือน มกราคม 2565 ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด