ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด