ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่อง Biological Safety Cabinet (Class II)  ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด