ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล  ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด