ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยการแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นเปอร์เซนต์(60 : 40)

ดาวน์โหลด