ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) และ พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 

ดาวน์โหลด