ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ(พนังงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา 

ดาวน์โหลด