ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์ (60:40 ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

ดาวน์โหลด