ติดต่อเรา

 

 

โรงพยาบาลทองแสนขัน

261  ตำบลบ่อทอง

อำเภอทองแสนขัน

จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ 53230

โทรศัพท์ 055418035

 

 

MobileMenu