• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ติดต่อเรา

 

 

โรงพยาบาลทองแสนขัน

261  ตำบลบ่อทอง

อำเภอทองแสนขัน

จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ 53230

โทรศัพท์ 055418035-42