thongsaenkhan.go.th

king bhumibon

moph-boss

Tall

Banner

นายแพทย์เบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
จาก
คุณยายเบญจวรรณ  บุณยะกาญจน และคณะ  
(19 มีนาคม 2559)  ภาพเพิ่มเติม Click

dhf 022559

tsk58

 mers

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อโรคเมอรส์

2558-04-10 1024

คลิ๊กที่นี่

bangkok

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-2141 ต่อ 1187

sex clinic

anc

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://goo.gl/yhG3Qv หรือ http://goo.gl/H6PKTE

logo

infomations


newsIcon2 ข่าวประกาศ
foxit  ประกาศราคากลางในการจัดซื้อยา วิธีกรณีพิเศษของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (25 กรกฎาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของโรงพยาบาลทองแสนขัน    (2 มิถุนายน 2559)  icon new
foxit  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    (24 พฤษภาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    (19 พฤษภาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศเรื่อง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จำนวน 2 รายการ ที่โรงพยาบาลทองแสนขัน    (18 พฤษภาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    (2 พฤษภาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์    (2 พฤษภาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (29 เมษายน 2559)  icon new
foxit  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (27 เมษายน 2559)  icon new
foxit  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการการจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน)  (5 เมษายน 2559)  icon new
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   (30 มีนาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลทองแสนขัน   (1 มีนาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศขอยกเลิกประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลทองแสนขัน  (29 กุมภาพันธ์ 2559)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (16 กุมภาพันธ์ 2559)  icon new
foxit  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่าระบบ PACS งานรังสีวิทยาโดยวิธีตกลงราคา  (30 ธันวาคม 2558)  icon new
foxit  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อยาโรงพยาบาลทองแสนขัน วงเงินงบประมาณ 123,030 บาท  (28 ธันวาคม 2558)  icon new
foxit  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อยาโรงพยาบาลทองแสนขัน วงเงินงบประมาณ 982,934.16 บาท  (22 ธันวาคม 2558)  icon new
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  (21 ธันวาคม 2558)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย (19 ตุลาคม 2558)  icon new
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา  (14 ตุลาคม 2558)  icon new
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 อัตรา  (14 ตุลาคม 2558)  icon new

 

 


camera   ภาพกิจกรรมสาธารณสุข

camera2 รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จากมูลนิธิ ดร.กำจัด โดยคุณยายเบญจวรรณ  บุณยะกาญจนะ และคณะ  (19 มีนาคม 2559)  new icon

camera2  กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รพ.ทองแสนขัน  (5 กันยายน 2557)

moph2  นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม Service Plan  (28 มีนาคม 2557)  

29  รับเยี่ยม Re-Accredit จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (27-28 กุมภาพันธ์ 2557)  

29  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดย อ.เรวดี ศิรินคร อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ  

IMG 5657  ทำบุญโรงพยาบาล สงกรานต์ปี 2556  

IMG 9450 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2556-2560) แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 

IMG 9089  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน-ความดัน) โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

new bos

นพ.เบญจวุฒิ  ครุฑเมือง

รักษาการผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลทองแสนขัน

ha57
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA)

nurse
หนังสือรับรองสภาการพยาบาล

lab55

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

health-tsk

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ใช้งานขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
1330 logo
check right2
upload2
webmail
nhso
ha
phdb
sso
thaihealth
hosOS
mailgoth
cgd
drhome
saraban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here  : Home

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล