thongsaenkhan.go.th

foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ จำนวน 2 รายการ  (22 มีนาคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 มีนาคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 มีนาคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 มีนาคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์  (19 มีนาคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กข-6928 ของ รพ.ทองแสนขัน  (14 มีนาคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งจานดาวเทียม  (13 มีนาคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง-2937 ของ รพ.ทองแสนขัน  (9 มีนาคม 2561)

foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน  (27 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน ของ รพ.ทองแสนขัน  (23 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  (22 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เครื่องปั่นอาหารขนาด 2 ลิตร  (16 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าสี่เหลี่ยมห่อเซ็ท)  (16 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เลื่อยไฟฟ้า  (14 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ยางรถตัดหญ้า(ตัน)  (14 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์และโคมไฟเย็บแผล  (2 กุมภาพันธ์ 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด/เครื่องปั่นปัสสาวะ  (1 กุมภาพันธ์ 2561)

foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Handpiece Airotor  (30 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฉายแสง ชนิด LED แบบไร้สาย  (30 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กระจกฝึกเดิน  (30 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (30 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์) เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (30 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (30 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รถเข็นนอนล้อใหญ่(พร้อมถังออกซิเจน)  (29 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงผู้ป่วย(สำหรับ CPR)  (29 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กริด X-Ray  (29 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Longspinal Board พร้อมอุปกรณ์  (26 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รถเข็นสแตนเลส  (26 มกราคม 2561)
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Laryngoscope และเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล  (25 มกราคม 2561)

 

tsk58

2558-04-10 1024

คลิ๊กที่นี่

bangkok

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-2141 ต่อ 1187

anti-corrup

510374

คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

drug bag

fwf3

logo


 


newsIcon2 ข่าวประกาศ
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พฤศจิกายน 2561) icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พฤศจิกายน 2561) icon new
foxit ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ตุลาคม 2561) icon new
foxit ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ตุลาคม 2561) icon new
foxit ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ (20 กันยายน 2561) icon new
foxit ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (17 กันยายน 2561) icon new
foxit ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ (5 กันยายน 2561) icon new
foxit ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมีใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (4 กรกฎาคม 2561)  icon new แบบ ปร.4  แบบ ปร.5  แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 (Excel File)
foxit ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ 60:40) (7 พฤษภาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรตในช่องปาก จำนวน 3 รายการ  (19 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรตในช่องปาก จำนวน 2 รายการ  (14 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 4 รายการ  (13 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก จำนวน 2 รายการ  (6 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน  (5 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 4 รายการ  (2 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 1 รายการ  (2 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 1 รายการ  (2 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน  (2 มีนาคม 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก จำนวน 7 รายการของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (23 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก จำนวน 7 รายการของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (21 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำวัสดุสำนักงาน รพ.ทองแสนขัน  (21 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ของ รพ.ทองแสนขัน  (20 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กง-2937 รพ.ทองแสนขัน  (15 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการการทำป้ายไวนิล รพ.ทองแสนขัน  (15 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งชุดจานดาวเทียม รพ.ทองแสนขัน  (9 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โครงการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงฯ  (8 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง-2937 ของ รพ.ทองแสนขัน  (8 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (5 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา โรงพยาบาลทองแสนขัน (5 กุมภาพันธ์ 2561)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของ รพ.ทองแสนขัน  (30 มกราคม 2561) icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ รพ.ทองแสนขัน  (30 มกราคม 2561) icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23 มกราคม 2561) icon new
foxit การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (30 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 6 ห้อง  (29 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (27 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงพักขยะ  (25 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ห้องเก็บ Server)  (20 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (20 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (8 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน  (7 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ  (4 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (4 ธันวาคม 2560)  icon new
foxit แบบรายงาน สขร.1 งบลงทุน 2561  (30 พฤศจิกายน 2560)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  (30 พฤศจิกายน 2560)  icon new
foxit ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   (28 พฤศจิกายน 2560)  icon new
foxit ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (16 พฤศจิกายน 2560)  icon new
foxit ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (15 พฤศจิกายน 2560)  icon new
foxit คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4175/2560 เรื่อง การมอบอำนาจฯ  (14 พฤศจิกายน 2560)  icon new
foxit ประกาศจ้างเหมาบริการเช่าระบบ PACS งานรังสีวิทยา จำนวน 12 เดือน  (4 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครื่องพิมพ์(Printer) พร้อมหมึก จำนวน 12 เดือน  (3 ตุลาคม 2560)  icon new

foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน  (2 พฤศจิกายน 2560)  icon new

foxit ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ เจ้าพนักงานสถิติ (30 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศเผยแพร่แผนประกาศเผยแพร่แผนประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล ปี 2561 (24 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ (24 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (19 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (11 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน (9 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 ราย (6 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (3 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (3 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน (2 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน (2 ตุลาคม 2560)  icon new
foxit ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน (2 ตุลาคม 2560)  icon new

 

 


camera   ภาพกิจกรรมสาธารณสุข

camera2 รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จากมูลนิธิ ดร.กำจัด โดยคุณยายเบญจวรรณ  บุณยะกาญจนะ และคณะ  (19 มีนาคม 2559)  new icon

camera2  กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รพ.ทองแสนขัน  (5 กันยายน 2557)

moph2  นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม Service Plan  (28 มีนาคม 2557)  

29  รับเยี่ยม Re-Accredit จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (27-28 กุมภาพันธ์ 2557)  

29  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดย อ.เรวดี ศิรินคร อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ  

IMG 5657  ทำบุญโรงพยาบาล สงกรานต์ปี 2556  

IMG 9450 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2556-2560) แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 

IMG 9089  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน-ความดัน) โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

new bos

นายแพทย์เบญจวุฒิ  ครุฑเมือง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

moral hospital
โรงพยาบาลคุณธรรม

ha 55
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA)

nurse
หนังสือรับรองสภาการพยาบาล

hphnqc2562
โรงพยาบาลทองแสนขันผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

lab2562

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

health-tsk

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

patientrights

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย

ผู้ใช้งานขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
1330 logo
plan
nhso
ha
phdb
sso
thaihealth
hosOS
mailgoth
cgd
drhome
saraban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here  : Home

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล