thongsaenkhan.go.th

king bhumibon

regis online

mom banner

record online

kpi

ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2557 ดาวน์โหลดที่นี่  CLICK

check right

bangkok

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-2141 ต่อ 1187

opt

anc

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://goo.gl/yhG3Qv หรือ http://goo.gl/H6PKTE

logo

infomations

 


camera   ภาพกิจกรรมสาธารณสุข

moph2  นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม Service Plan  (28 มีนาคม 2557)  new icon

29  รับเยี่ยม Re-Accredit จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (27-28 กุมภาพันธ์ 2557)  new icon

29  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดย อ.เรวดี ศิรินคร อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ  

IMG 5657  ทำบุญโรงพยาบาล สงกรานต์ปี 2556  

IMG 9450 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2556-2560) แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 

IMG 9089  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน-ความดัน) โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  


newsIcon2 ข่าวประกาศ
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  (1 เมษายน 2557)  icon new
foxit  ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(แถบตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือด(Glucose strip))  (18 มีนาคม 2557)  icon new
foxit  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(แถบตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือด(Glucose strip))  (18 มีนาคม 2557)  icon new
foxit  ประกาศผลสอบราคาวัสดุสำนักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์ )  (18 มีนาคม 2557)  icon new
foxit  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (18 มีนาคม 2557)  icon new

foxit  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารและก่อสร้างห้องน้ำ รพ.สต.น้ำพี้

       เอกสารสอบราคา  ตารางวงเงินงบประมาณ  รายการประกอบแบบก่อสร้าง (5 มีนาคม 2557) icon new

foxit  ประกาศผลสอบราคาแถบตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือด(Glucose strip)  (28 กุมภาพันธ์ 2557)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 12 รายการ  (12 กุมภาพันธ์ 2557)  icon new
foxit  ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมีใหญ่  (27 พฤศจิกายน 2556)  icon new
foxit  ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องให้ความอุ่นแก่ทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Rediant warmer)  (9 ตุลาคม 2556)  icon new
foxit  ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ (defibrillator)  (8 ตุลาคม 2556)  icon new
foxit  ประกาศขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ 4 ห้องและห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง รพ.ทองแสนขัน  (4 ตุลาคม 2556)  icon new

 

คู่มือรับนิเทศติดตามงาน คปสอ. ปี 2556

แบบกรอกข้อมูลตัวชี้วัดการดำเินินงานสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2556 แยกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 1.กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 2.กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 3.กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค 4.กลุ่มงาน...

Read more

พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2550

<< พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกำหนดฐานความผิด<< พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550<< พรบ. หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ...

Read more

สิทธิหลักประกันสุขภาพ

    ใครคือผู้มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพ     ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กำหนดให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด...

Read more

สิทธิของผู้ป่วย

       สิทธิมนุษยชนมีหลักสำคัญที่ยอมรับในระดับสากลนั้น คือ บุคคลมีสิทธิที่จะตัดสินใจในกิจการ ต่าง ๆ ส่วนตัวด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ป่วย ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย...

Read more

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

new bos

นพ.เบญจวุฒิ  ครุฑเมือง

รักษาการผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลทองแสนขัน

ha 55
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

nurse
หนังสือรับรองสภาการพยาบาล

ผู้ใช้งานขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
1330 logo
check right2
upload2
webmail
nhso
ha
phdb
sso
thaihealth
hosOS
mailgoth
cgd
drhome
p4p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here  : Home

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล