thongsaenkhan.go.th

moph-boss

Tall

Banner

นายแพทย์เบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
จาก
คุณยายเบญจวรรณ  บุณยะกาญจน และคณะ  
(19 มีนาคม 2559)  ภาพเพิ่มเติม Click

dhf 022559

tsk58

 mers

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อโรคเมอรส์

2558-04-10 1024

คลิ๊กที่นี่

bangkok

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-2141 ต่อ 1187

sex clinic

anc

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://goo.gl/yhG3Qv หรือ http://goo.gl/H6PKTE

logo

infomations


newsIcon2 ข่าวประกาศ
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (17 ตุลาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (14 ตุลาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน  (6 ตุลาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ที่ สสอ.ทองแสนขัน  (6 ตุลาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศบัญชีแสดงรายการราคากลางก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร  (6 ตุลาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  (6 ตุลาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  (15 สิงหาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจัดซื้อยา  (10 สิงหาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจัดซื้อยา  (10 สิงหาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศราคากลางในการจัดซื้อยา วิธีกรณีพิเศษของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (25 กรกฎาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน วิธีตกลงราคา จำนวน 5 รายการ (22 กรกฎาคม 2559)  icon new
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ของโรงพยาบาลทองแสนขัน    (2 มิถุนายน 2559)  
foxit  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    (24 พฤษภาคม 2559)  
foxit  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    (19 พฤษภาคม 2559)  
foxit  ประกาศเรื่อง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จำนวน 2 รายการ ที่โรงพยาบาลทองแสนขัน    (18 พฤษภาคม 2559)  
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    (2 พฤษภาคม 2559)  
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์    (2 พฤษภาคม 2559)  
foxit  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (29 เมษายน 2559)  
foxit  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (27 เมษายน 2559)  
foxit  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการการจัดซื้อยา รพ.ทองแสนขัน)  (5 เมษายน 2559)  
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   (30 มีนาคม 2559)  
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลทองแสนขัน   (1 มีนาคม 2559)  
foxit  ประกาศขอยกเลิกประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลทองแสนขัน  (29 กุมภาพันธ์ 2559)  
foxit  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลทองแสนขัน  (16 กุมภาพันธ์ 2559)  
foxit  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่าระบบ PACS งานรังสีวิทยาโดยวิธีตกลงราคา  (30 ธันวาคม 2558)  
foxit  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อยาโรงพยาบาลทองแสนขัน วงเงินงบประมาณ 123,030 บาท  (28 ธันวาคม 2558)  
foxit  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อยาโรงพยาบาลทองแสนขัน วงเงินงบประมาณ 982,934.16 บาท  (22 ธันวาคม 2558)  
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  (21 ธันวาคม 2558)  
foxit  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย (19 ตุลาคม 2558)  
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา  (14 ตุลาคม 2558)  
foxit  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 อัตรา  (14 ตุลาคม 2558)  

 

 


camera   ภาพกิจกรรมสาธารณสุข

camera2 รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จากมูลนิธิ ดร.กำจัด โดยคุณยายเบญจวรรณ  บุณยะกาญจนะ และคณะ  (19 มีนาคม 2559)  new icon

camera2  กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รพ.ทองแสนขัน  (5 กันยายน 2557)

moph2  นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม Service Plan  (28 มีนาคม 2557)  

29  รับเยี่ยม Re-Accredit จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (27-28 กุมภาพันธ์ 2557)  

29  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดย อ.เรวดี ศิรินคร อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ  

IMG 5657  ทำบุญโรงพยาบาล สงกรานต์ปี 2556  

IMG 9450 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2556-2560) แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 

IMG 9089  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน-ความดัน) โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

new bos

นพ.เบญจวุฒิ  ครุฑเมือง

รักษาการผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลทองแสนขัน

ha57
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA)

nurse
หนังสือรับรองสภาการพยาบาล

hphnqc2562
โรงพยาบาลทองแสนขันผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

lab2562

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

health-tsk

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

patientrights

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย

ผู้ใช้งานขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
1330 logo
check right2
upload2
webmail
nhso
ha
phdb
sso
thaihealth
hosOS
mailgoth
cgd
drhome
saraban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here  : Home

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล